Franstalige reportage over DialoguE (20e VERJAARDAG)

Juni 2011

HET TV-VERSLAG MET NEDERLANDSE ONDERTITELS

Vertaling

“Iedereen is meertalig maar realiseert zich dat niet.”

Dat is sinds zo’n 20 jaar het leidmotief van taalleercentrum DialoguE.

Alles begon in 1991 op de hoogten rond Spa. Toen Jean-Luc Godard en zijn vrouw besloten een ongebruikelijke manier van leren toe te passen. Hun benadering stoelt op verschillende pijlers. Eén daarvan is het “ontscholen” van vorming en leren in een huiselijke sfeer. 

Jean-Luc Godard, stichter van DialoguE:

“Studenten mogen nooit de indruk krijgen weer op school te zitten. Vandaar ook: geen leraren maar begeleiders, geen schoolse lessen maar leersessies. Daarom vragen we naar de behoeften, doelstellingen en moeilijkheden van onze studenten. Enkel zo kunnen we hen een helemaal op hun maat gemaakte cursus aanbieden.”

Zo kan je vandaag bij DialoguE vijf talen leren: Engels, Nederlands, Duits, Spaans en Frans. Dat alles in taalbad, uiteraard. Om diezelfde reden gaan onze cursussen ook altijd door waar de te leren taal gesproken wordt. Wil je bijv. Engels leren spreken, dan ga je naar het DialoguEcentrum in Florida of naar dat in Rye in Engeland.

Jean-Luc Godard, stichter van DialoguE:

“Leer je de taal ergens waar die taal niet echt het dagdagelijkse communicatiemiddel is, dan mis je wel veel. Onze studenten willen, in de korte tijd die ze kunnen vrij maken, een maximum aan vooruitgang. Dan laat taal leren waar die taal gesproken wordt hen toe echt in de taal te komen en de cultuur van die taal te ervaren en te vatten.”

Ook al breekt de DialoguEbenadering helemaal met wat doorgaans onder ‘leren’ wordt verstaan, hij pretendeert daarom niet uniek en onfeilbaar te zijn.

Jean-Luc Godard, stichter van DialoguE:

“Het pluspunt van DialoguE, is waarschijnlijk dat we de behoeften van wie een taal wil kennen onderzocht hebben en op basis daarvan het beste uit wat er nu aan taalleermethodes bestaat hebben gedistilleerd. Bij DialoguE gaat het ons niet om theorie, onze benadering is nooit theoretisch, hij is altijd pragmatisch. Vertrekkend van de persoonlijke moeilijkheden van onze student zoeken we de weg die hem toelaat zo snel mogelijk een best resultaat te halen.”

Zo heeft DialoguE in zijn 20jarige werking meer dan 4.000 studenten in staat gesteld hun vreemde taal echt te beheersen.

Reportage door M. Lebrun, K. Joris en R. Garcia.

 
 
website gemaakt door dyzyx.com