De Beste Taalcursus
Engels Frans

Kijk uit alvorens u zich in een vreemde taal stort

Hoe u uw geld het beste kunt besteden

Artikel van Brandon Mitchener over intensieve en totale taaltrainingen, dat verscheen in
"The Wall Street Journal Europe" van 27-28 juni 1997.
In dit artikel wordt DialoguE sterk aanbevolen als instituut om een taal te leren.

LES 1: Beschouw het taalonderricht als een investering. Op zoek naar een intensieve taalcursus van 2 weken dacht David Ecklund, een 47-jarige Amerikaanse, in Brussel wonende verkoopmanager, het helemaal gevonden te hebben door deel te nemen aan een groepsopleiding, die een plaatselijk instituut voor een andere Amerikaanse multinational had opgezet. Dat was goedkoper dan een opleiding buiten de stad en, aldus de heer Ecklund, “ik hoef er Brussel niet voor uit”.

Hij kreeg waar hij voor betaald had. In plaats van wat hij op school had geleerd te verbeteren kreeg de heer Ecklund een intensieve cursus in frustratie. “In een klas van 7 tot 10 mensen”, zo zegt hij, “is het leerproces afgestemd op de traagste leerling”. Wat nog erger was: hij kreeg door deze ervaring zo’n tegenzin, dat hij geheel kwijt raakte wat drie jaar taalstudie hem had bijgebracht.

EEN KWESTIE VAN GELD

Of je de taalstudie nu zelf moet bekostigen, zoals de heer Ecklund, of dat je bedrijf die voor je betaalt, niets is frustrerender dan tijd en geld te verspillen aan taallessen, zeker aan een cursus die intensief heet te zijn. Maar zelfs een individueel lesprogramma kan verkwisting zijn als men het verkeerde instituut kiest. En met prijzen voor intensieve cursussen met z.g. volledige onderdompeling, oplopend van $20 tot $100 per uur, nog afgezien van mogelijke derving van inkomsten of vakantie, is het van groot belang een zorgvuldige keuze te maken. (Intensief betekent lessen in de ochtend en ’s middags vrij, terwijl de programma’s van “volledige onderdompeling” aandacht gedurende het hele etmaal inhouden).

Allereerst moet men voor zichzelf uitmaken welk profijt men van zijn tijd en geld verlangt. Kies dan een instituut dat maximale voldoening verschaft, met een minimaal risico van tijd- en geldverspilling. Slechts weinig scholen bieden de mogelijkheid van terugbetaling. De belangrijkste criteria voor een succesvolle intensieve opleiding of algehele onderdompeling zijn zo klein mogelijke groepen en professionele leraren, naast voorbereiding en een realistisch verwachtingspatroon aan de kant van de leerling.

(...)

Bij zijn tweede poging vond de heer Ecklund precies wat hij zocht: een programma met volledige onderdompeling bij DIALOGUE. Dit aan zijn eigen belangstelling aangepaste programma met een op zijn zaken afgestemde woordenschat heeft hem in staat gesteld zijn uitspraak te verbeteren en grammaticale kennis uit te breiden. De heer Ecklund is commercieel directeur van “Caterpillar Logistics Services”, een dochteronderneming van de multinational Caterpillar.

Naar de heer Ecklund ondervond is het de filosofie van DIALOGUE, die op het individu toegespitste cursussen biedt van 20 à 40 uur onderwijs per week. Deze filosofie, is die van de één-op-één benadering (1 leraar + 1 leerling), anders gezegd een totaal geïndividualiseerd onderricht.

De heer Ecklund is ervan overtuigd, dat het onderwijs, dat wordt gegeven ten huize van de leraren, inclusief vol pension en permanente aandacht, een koopje is. “Als u groepsonderricht volgt kunt u wellicht geld sparen, maar waarschijnlijk verliest u hetzelfde bedrag in tijd, aangezien u er veel langer over doet om de benodigde kennis te vergaren”, zegt hij.

Feitelijk: mensen die een volledige onderdompeling hebben gekozen zeggen, dat de studiegroepen tot vijf deelnemers beperkt moeten blijven, zeker als men een echte beginneling is. Hoe groter de klas of hoe verder gevorderd het niveau van de leerlingen, hoe duidelijker de verschillen in het onderling niveau van de deelnemers zullen zijn.

Small Is Beautiful

Een reden om te kiezen voor één-op-één onderricht is de gelegenheid om te werken volgens een gespecialiseerde vocabulaire en culturele onderwerpen, die geen deel plegen uit te maken van de klassieke taalprogramma's.

Natuurlijk, scholen als DIALOGUE vragen hun prijs. Maar gegeven de mate van individuele aandacht, waarin zij voorzien, vinden hun studenten er een veel grotere voldoening.

 
 
website gemaakt door dyzyx.com