Vr. Vertel mij iets over uw leerkrachten. Zal ik de hele dag dezelfde leerkracht toebedeeld krijgen?

A. Zoals ik reeds vermeldde, gebruiken wij de term "leerkracht" niet. Onze begeleiders zijn universitair geschoolde experten met een 'postuniversitaire' specialisatie. Het zijn dus specialisten die betrokken zijn in het dagdagelijks professioneel leven. Zo weten zij concreet waarover zij praten. Zij bereiden verantwoordelijken voor marketing, boekhouders, adviseurs, bankiers, enz. degelijk voor. Onze begeleiders zijn zeer gemotiveerd. Elkeen neemt een doelstelling, die u wenst te bereiken, voor zich. Indien u het wenst, staat slechts één begeleider ter uwer beschikking. Indien u een programma kiest, bestaande uit 6 bijeenkomsten per dag, krijgt u in principe 3 verschillende begeleiders, gekozen in functie van uw doelstellingen.

 
 
website gemaakt door dyzyx.com