Vr. Akkoord, de verhouding prijs-kwaliteit van uw cursussen is heel gunstig, maar groepswerk is aangenamer, is meer motiverend ...

A. Ja en neen. Bij DialoguE ervaart u de voordelen van groepswerk zonder de nadelen. Het is steeds aangenaam om in goed gezelschap te vertoeven. Tijdens de onderbrekingen, de maaltijden, de avonden, geniet men van de aanwezigheid van anderen. Tijdens de les is hun aanwezigheid dikwijls een hindernis om te leren: ze hebben niet dezelfde doelstellingen: deze zijn dikwijls heel verschillend van de uwe. Tijdens de privé-les vordert u volgens uw ritme. U wordt niet gestraft door de kruissnelheid van de groep. Veel studenten verliezen hun tijd in de groep, want ze vorderen vlugger of minder vlug dan het groepsgemiddelde. In veel scholen luidt het motto: "In een vloot, dient men zich aan te passen aan het langzaamste schip" ...

De groep vertoont nog andere ongemakken. Men wordt gestoord door de fouten die de anderen maken. Sommige personen zijn gestressd, hebben schrik fouten te maken in aanwezigheid van anderen. Wanneer u wenst, niettegenstaande al deze nadelen, uit te rusten terwijl de anderen de vragen beantwoorden, kies dan voor een groepsopleiding.

 
 
website gemaakt door dyzyx.com