In zakenrelaties

Communiceert u dagelijks met leveranciers, cliënten, kopers, onderaannemers. Wilt u relaties aanknopen, verdiepen, verbeteren met die anderstalige contacten?

Met de DialoguE-opleiders, kan u zich op al die soorten ontmoetingen en afspraken voorbereiden. U leert er informeren, raad geven, argumenteren, vragen, oplossen, onderhandelen, verkopen, empathie en flexibiliteit … in een voor u andere culturele context.

Na 5 dagen DialoguE, is u even efficiënt en betrouwbaar als in uw moedertaal en maakt u van uw nieuwe zakenrelaties, blijvende zakenrelaties.

 
 
website gemaakt door dyzyx.com