Uw vocabulaire verruimen

Om precies te kunnen uitdrukken wat u bedoelt, moet u meer woorden kennen.

Tijdens een week taalbad bij DialoguE, leert u het vocabulaire dat u nodig heeft. Tijdens uw lessen integreert u zo’n 2500 woorden, wat u opsteekt tijdens pauzes, maaltijden en avonden niet eens meegerekend.

Na 5 dagen DialoguEstrategie gebruikt u die nieuwe woorden vlot.

 
 
website gemaakt door dyzyx.com