Vr. In wat bent u werkelijk verschillend?

A . De bovenvermelde antwoorden spreken reeds voor zich. Samengevat kan men zeggen dat het geven van vertrouwen aan de student, de doelstelling is van veel scholen. Helaas, beperken zij zich tot dit lofwaardig maar ontoereikend doel.

Bij iedere DialoguE-les worden niet één maar 4 doelstellingen nagestreefd.

De DialoguE-begeleider bereidt de student niet alleen voor om de psychologische drempel, maar helpt ook om, wat men de luisterdrempel, de culturele drempel en de taaldrempel noemt, te overschrijden. In andere woorden, tijdens iedere bijeenkomst schept de cursist er genoegen in om de beoogde taal te spreken (psychologische drempel), hij leert beter luisteren en verbetert zijn uitspraak (luisterdrempel), hij leert zich correct uit te drukken, d.w.z. past zich aan, aan de culturele gewoonten van zijn gesprekspartner (culturele drempel) en maakt praktisch geen fouten meer (taaldrempel).

 
 
website gemaakt door dyzyx.com