U bouwt moeilijk begrijpbare zinnen

U merkt dat men u verkeerd begrijpt. U slaagt er maar niet in uit te leggen wat u wil zeggen.

Tijdens uw verblijf bij DialoguE, leert u uw moedertaal zijn zinsbouw en logica loslaten. U slaagt erin meteen in uw nieuwe taal zinnen te bouwen. U integreert zowel zijn manier van redeneren, zijn stijl als zijn syntaxis. Tegelijkertijd leert u de culturele verschillen die dat impliceert.

Vol zelfvertrouwen gaat u bij DialoguE weg. Men begrijpt precies wat u wilde zeggen. En, de reacties van uw gesprekspartners bevestigen dat.

 
 
website gemaakt door dyzyx.com