Hoe verbetert u uw uitspraak in amper enkele dagen?

Communiceren is antwoorden op de boodschap van de ander of hem om een antwoord vragen. Maar hoe doe je dat, als je er niet in slaagt je te doen verstaan. Grammaticaal correcte zinnen produceren volstaat niet : het effect is zelfs desastreus als uw uitspraak of intonatie nergens naar lijken.

Hoe vaak gebeurt het niet dat de ander ons niet blijkt te begrijpen, terwijl wat we zeggen ons toch correct lijkt.

DialoguE heeft voor alle aangeleerde talen een bijzonder efficiënte methode ontwikkeld om uitspraak te verbeteren.

Die DialoguE benadering verbetert - ongeacht uw niveau en de taal die u leert - samen met uw oor ook uw mond. Hij leert u de spraakbewegingen die u voor het produceren van die klanken en intonaties nodig heeft. Andere oefeningen focussen op uw specifieke moeilijkheden. Of, zorgen ervoor dat die aanvankelijk vreemde bewegingen natuurlijk worden.

Zo verbeteren uw ritme en intonatie snel.

U leert correct klanken verschillend uitspreken die u eerst nog verwant of zelfs identiek leken. Dat verandert niets aan hoe u uw moedertaal spreekt. Maar, het is wel vitaal voor de taal die u leert : uw boodschap wordt begrijpelijk. U leert ook woorden uitspreken waarvan niet alle klanken of letters uitgesproken worden.

Ondanks al uw inspanningen tot nog toe voelt u zich een beetje wanhopig? U vreest al dat het u nooit zal lukken u in die vreemde taal vlot en begrijpelijk uit te drukken? DialoguE helpt u om in amper enkele dagen uw uitspraak merkbaar te verbeteren: u voelt zich niet zomaar meer op uw gemak in de taal die u aan het leren bent. U wordt begrepen.

 
 
website gemaakt door dyzyx.com