Uw ideeën kunnen nuanceren

U communiceert maar uw prestaties bevredigen u niet. In de diplomatie, in het recht, voor verkoop en marketing moet u genuanceerder kunnen preciseren.

Tijdens een week bij DialoguE krijgt u die precisie, wat ook uw basisniveau was. Dankzij de doorlopende uitwisselingen met uw leraren en die DialoguE feedback ontwikkelt u een hele gamma aan voor uw vakgebied nuttige uitdrukkingen.

Na uw verblijf bij DialoguE kan u precies uitdrukken wat u wilt zeggen. En stelt u tevreden vast dat uw bericht, lezing of mededeling nu inderdaad weergeeft wat u denkt.

 
 
website gemaakt door dyzyx.com