Snel en efficiënt in een vreemde taal leren communiceren.

Een vreemde taal leren en studeren betekent voor iedereen erg verschillende soms tegenstrijdige dingen. Er bestaat dus ook geen universele mirakelmethode.

Dat de DialoguE-benadering, hoewel relatief recent, zo’n succes kent ligt daaraan dat hij van in het begin zo natuurlijk mogelijk wilde zijn. Bij lezing van dit artikel wordt duidelijk dat hij zonder met modes mee te doen in zijn praktijk het merendeel van de bijdragen van bekende didactieken combineert en verfijnt. Daarbij wordt dankzij de praktijkoriëntatie nooit overdreven.

De DialoguE-efficiëntie.

Wie om welke redenen en vanaf welk niveau dan ook zijn vreemde-taalgebruik wil verbeteren, wil dat uiteraard snel en met blijvend resultaat. De DialoguE benadering maakt dat mogelijk. Zo laten bijv. 45 sessies van één uur een volslagen beginneling toe efficiënt in een vreemde taal te communiceren. Binnen eenzelfde tijd leert een gevorderde in diezelfde taal een seminarie leiden als hij dat in zijn moedertaal al kon. De DialoguE-benadering laat zowel beginnelingen als tweetaligen toe er in een mum van tijd spectaculair op vooruit te gaan.

Waardoor die efficiëntie?

De DialoguE-benadering schept de voorwaarden voor natuurlijk leren. Zo leert de deelnemer de taal op een zoniet identieke dan toch op een erg gelijkaardige manier als hij zijn moedertaal leerde. De doelstelling van wie een taal wil leren is immers gelijkaardig: in die nieuwe taal kunnen denken en communiceren. Zolang dat niet lukt, heeft hij last van zijn inspanningen om zich toch duidelijk te maken. Maar, eens hij niet meer vertaalt, kan hij zich concentreren op de ideeën die hij wil delen, op efficiënt communiceren of onderhandelen. Wie in soortgelijke omstandigheden kan leren als hij zijn moedertaal leerde, slaagt daarin. Daartoe is het nodig hem de vreemde taal te leren ontdekken en toe-eigeningen. Dat kan het best onder de natuurlijke voorwaarden voor het ontdekken en zich toe-eigenen van een taal.

De natuurlijke voorwaarden voor ontdekking.

Ontdekking moet motiveren anders gaat hij verwateren. Ontdekking kan pas echt als een aantal voorwaarden verenigd worden. Wat heeft de deelnemer nodig?

 
 
website gemaakt door dyzyx.com