Onder vrienden

Uw vrienden gebruiken informeler regionaal gekleurd woordgebruik. U begrijpt ze niet. U zou graag als een gelijke deelnemen aan hun gesprekken.

Tijdens uw verblijf bij DialoguE leert u tijdens de lestijden dagelijks courant taalgebruik, uitdrukkingen, ongedwongen spreektaal, zelfs slang en op het randje. U kijkt en bestudeert films waar dat in voorkomt. Die uit het leven gegrepen dialogen bereiden u voor op situaties die u uiteraard zult meemaken.

Na DialoguE worden uw gesprekken met vrienden alvast natuurlijker, gezelliger en meer ontspannen. U begrijpt woordspelingen en grappen. En dat kunt u dan ook zelf.

 
 
website gemaakt door dyzyx.com