Beter begrijpen wat er gezegd wordt in enkel een paar dagen

De grootste struikelsteen bij het leren van een vreemde taal is zonder twijfel begrijpen wat er gezegd wordt. Communiceren is immers doorgaand antwoorden op wat er gezegd wordt en om antwoorden vragen. Maar hoe kan dat als u niet of slecht begrijpt wat die native speaker zegt?

Hoe vaak ontging u wat men u precies zei, ook al kende u de gebruikte woorden?

Zonder een goed oor voor de taal die u leren wilt, worden alle inspanningen bijzonder moeizaam, vaak zelfs ijdel. De meeste gangbare manieren van taal aanleren lijken dat nochtans over het hoofd te zien. Ze besteden precies aan die basisvoorwaarde onvoldoende aandacht. Focussen op uitspraak terwijl ze over het hoofd zien dat men enkel kan naspreken wat men ook echt gehoord heeft.

Het zijn de «filters» van onze moedertaal die ons moeilijk of zelfs onmogelijk maken klanken, intonaties en variaties te horen die een native speaker als vanzelf waarneemt.

Vooral voor Franstaligen is het horen van verschillen tussen klanken een heel probleem. Engels, Duits, Nederlands en tal van andere talen hanteren bijvoorbeeld korte en lange varianten, tweeklanken of zelfs meerklanken.

Dat gebeurt niet af en toe maar doorgaand en communicatieproblemen die daaraan liggen zijn dan ook legio.

De DialoguE-benadering richt vanaf het begin - ongeacht uw niveau of de taal die u leert - alle aandacht op het uitschakelen van die handicaps door 'moedertaalfilters'. Dààrdoor gaat u er bij DialoguE zo snel op vooruit.

Uiteraard kan u om uw alles horend kinderoor terug te vinden, ook beroep doen op 'klanktoestellen' die u, wel minder gezellig, besproeien met golflengtes. Hun constructeurs verzekeren merkbaar resultaat na 30 u.

 
 
website gemaakt door dyzyx.com